Fałków - harmonogram wywozu odpadów

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Fałków - obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Miejscowość

zmieszane odpady komunalne

odbiór 1 raz w miesiącu

worek żółty

(tworzywa sztuczne)

worek zielony (szkło)

worek niebieski

(papier)

worek brązowy

(bioodpady)

odbiór 1 raz w miesiącu

odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

zużyte opony

Wola Szkucka, Zbójno, Pląsowice, Turowice, Papiernia, Sulborowice, Starzechowice, Skórnice, Sułków, Greszczyn, Poręba, Rudka, Dąbrowa, Bulianów, Reczków, Rudzisko, Sęp, Sępskie Niwy, Zygmuntów

4 – ta sobota miesiąca

23 stycznia

27 lutego

26 marca

23 kwietnia

28 maja

25 czerwca

23 lipca

27 sierpnia

24 września

22 października

26 listopada

24 grudnia

3 - cia sobota miesiąca

16 stycznia

20 lutego

19 marca

16 kwietnia

21 maja

18 czerwca

16 lipca

20 sierpnia

17 września

15 października

19 listopada

17 grudnia

30 maja

30 listopada

Miejscowość

zmieszane odpady komunalne

odbiór 1 raz w miesiącu

worek żółty

(tworzywa sztuczne)

worek zielony (szkło)

worek niebieski

(papier)

worek brązowy

(bioodpady)

odbiór 1 raz w miesiącu

odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

zużyte opony

Wola Szkucka, Zbójno, Pląsowice, Turowice, Papiernia, Sulborowice, Starzechowice, Skórnice, Sułków, Greszczyn, Poręba, Rudka, Dąbrowa, Bulianów, Reczków, Rudzisko, Sęp, Sępskie Niwy, Zygmuntów

4 – ta sobota miesiąca

23 stycznia

27 lutego

26 marca

23 kwietnia

28 maja

25 czerwca

23 lipca

27 sierpnia

24 września

22 października

26 listopada

24 grudnia

3 - cia sobota miesiąca

16 stycznia

20 lutego

19 marca

16 kwietnia

21 maja

18 czerwca

16 lipca

20 sierpnia

17 września

15 października

19 listopada

17 grudnia

30 maja

30 listopada

Odbiór odpadów segregowanych odbywa się z zachowaniem poniższych zasad:

 1. Odpady z podziałem na frakcje: papier, szkło, tworzywa sztuczne, aluminium (drobny złom)gromadzone są w polietylowych workach o odpowiedniej wytrzymałości.
 2. W dniach wyszczególnionych w harmonogramie należy worki z danym odpadem wystawić przed posesję.
 3. W danym dniu należy wystawić worki tylko z odpadem, którego odbiór przypada na dany dzień.
 4. Worki powinny być związane tak, by nie dopuścić do rozsypania się podczas zbiórki odbieranych odpadów.
 5. Właściciel (najemca) posesji ma obowiązek zapewnić zastępczy dojazd do własnej posesji w przypadku okresowego braku dojazdu.
 6. Prosimy przestrzegać wymogów odnośnie poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów, gdyż w przypadku stwierdzenia w workach odpadów, których umieszczanie jest zabronione kierowca może odmówić wywozu.
 7. W workach przeznaczonych na papier mogą znajdować się: gazety, książki, zeszyty, worki papierowe, tektura, kartony, ulotki.
 8. W workach przeznaczonych na papier zabrania się umieszczania: papierowych wkładów wodoodpornych (kartonów po mleku, sokach), tapet, kalek i papierów przebitkowych, zatłuszczonych papierów np. po maśle.
 9. W workach przeznaczonych na szkło mogą znajdować się: butelki kolorowe i bezbarwne, słoiki, szklanki, stłuczka szklana bez metalu i tworzyw sztucznych.
 10. W workach przeznaczonych na szkło zabrania się umieszczania: butelek i słoików wraz z zawartością, zakrętek, przykrywek, kapsli i korków, ceramiki, porcelany, naczyń żaroodpornych, luster, żarówek, szyb okiennych i zbrojonych, lamp neonowych i halogenowych. 
 11. W workach przeznaczonych na tworzywa sztuczne mogą znajdować się: butelki po napojach, butelki plastikowe po chemii gospodarczej (np. po szamponach, płynach itp.),czysta folia.
 12. W workach przeznaczonych na tworzywa sztuczne zabrania się umieszczania: butelek po olejach silnikowych i spożywczych, tworzyw piankowych, skrzynek po napojach, artykułów wykonanych z połączenia tworzywa sztucznego z innymi materiałami, opakowań po farbach i substancjach żrących, pojemników po produktach spożywczych (jogurtach, margarynach, serkach itp.), opakowań po paście do zębów, zabrudzonej folii.
 13. W workach przeznaczonych na aluminium mogą znajdować się: puszki po napojach i konserwach, drobny złom.
 14. W workach przeznaczonych na aluminium zabrania się umieszczania: opakowań aluminiowych połączonych z papierem lub tworzywem sztucznym.

Naszym klientom oferujemy

Profesjonalną obsługę, dojazd w umowionym czasie, obsługa awarii poza kolejnością, umowy - faktury VAT