Smyków (gmina) - harmonogram wywozu odpadów

Harmonogram odbioru niesegregowanych oraz zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Smyków w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016

 

Miejscowości

Odpady komunalne (pojemniki, worki czarne)

Odpady selektywne

Worek niebieski

Worek żółty

Worek zielony

Worek brązowy

Muszczarz,

Salata,

Zastawie,

Królewiec Poprzeczny,

Królewiec,  Przyłogi

II czwartek

miesiąca

 

 

14I; 11II; 10III; 14IV; 12V; 9VI.

II środa miesiąca

 

 

13I; 10II; 9III; 13IV; 11V; 8VI.

Rozgół,

Matyniów, Świnków,

Miedzierza, Wólka Smolana, Kawęczyn,

 

 

 

III czwartek

miesiąca

 

 

 

 

 

21I; 18II; 17III; 21IV; 19V; 16VI . 

 

III środa miesiąca

 

20I; 17II; 16III; 20IV; 18V; 15VI

 Cisownik,

II środa miesiąca

13I; 10II; 9III; 13IV; 11V; 18VI.

Strażnica,

II środa miesiąca

13I; 10II; 9III; 13IV; 11V; 18VI.

Pokoradz

III środa miesiąca

20I;  17II; 16III; 20IV; 18V; 15VI.

 Kozów, Stanowiska, Smyków, Piaski Królewskie, Trawniki, Adamów

 

IV czwartek miesiąca

 

28I; 25II; 24III; 28IV; 30V; 23VI.

 

I środa miesiąca

 

9I; 3II; 2III; 6IV; 4V; 1VI.
Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady

z podgrupy 17 01                                                                                

Miejscowości

Data zbiórki

Muszczarz, Salata, Zastawie, Królewiec Poprzeczny, Królewiec, Przyłogi, Smyków, Stanowiska, Piaski Królewskie, Trawniki, Adamów

29.03.2016

Rozgół, Matyniów, Świników, Miedzierza, Wólka Smolna, Kaweczyn, Cisownik, Strażnica, Pokoradz, Kozów

30.03.2016
 

Miejscowości

Odpady komunalne (pojemniki, worki czarne)

Odpady selektywne

Worek niebieski

Worek żółty

Worek zielony

Worek brązowy

Muszczarz,

Salata,

Zastawie,

Królewiec Poprzeczny,

Królewiec,  Przyłogi

II czwartek

miesiąca

 

 

14I; 11II; 10III; 14IV; 12V; 9VI.

II środa miesiąca

 

 

13I; 10II; 9III; 13IV; 11V; 8VI.

Rozgół,

Matyniów, Świnków,

Miedzierza, Wólka Smolana, Kawęczyn,

 

 

 

III czwartek

miesiąca

 

 

 

 

 

21I; 18II; 17III; 21IV; 19V; 16VI . 

 

III środa miesiąca

 

20I; 17II; 16III; 20IV; 18V; 15VI

 Cisownik,

II środa miesiąca

13I; 10II; 9III; 13IV; 11V; 18VI.

Strażnica,

II środa miesiąca

13I; 10II; 9III; 13IV; 11V; 18VI.

Pokoradz

III środa miesiąca

20I;  17II; 16III; 20IV; 18V; 15VI.

 Kozów, Stanowiska, Smyków, Piaski Królewskie, Trawniki, Adamów

 

IV czwartek miesiąca

 

28I; 25II; 24III; 28IV; 30V; 23VI.

 

I środa miesiąca

 

9I; 3II; 2III; 6IV; 4V; 1VI.
Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady

z podgrupy 17 01                                                                                

Miejscowości

Data zbiórki

Muszczarz, Salata, Zastawie, Królewiec Poprzeczny, Królewiec, Przyłogi, Smyków, Stanowiska, Piaski Królewskie, Trawniki, Adamów

29.03.2016

Rozgół, Matyniów, Świników, Miedzierza, Wólka Smolna, Kaweczyn, Cisownik, Strażnica, Pokoradz, Kozów

30.03.2016

Odbiór odpadów segregowanych odbywa się z zachowaniem poniższych zasad:

 1. Odpady z podziałem na frakcje: papier, szkło, tworzywa sztuczne, aluminium (drobny złom)gromadzone są w polietylowych workach o odpowiedniej wytrzymałości.
 2. W dniach wyszczególnionych w harmonogramie należy worki z danym odpadem wystawić przed posesję.
 3. W danym dniu należy wystawić worki tylko z odpadem, którego odbiór przypada na dany dzień.
 4. Worki powinny być związane tak, by nie dopuścić do rozsypania się podczas zbiórki odbieranych odpadów.
 5. Właściciel (najemca) posesji ma obowiązek zapewnić zastępczy dojazd do własnej posesji w przypadku okresowego braku dojazdu.
 6. Prosimy przestrzegać wymogów odnośnie poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów, gdyż w przypadku stwierdzenia w workach odpadów, których umieszczanie jest zabronione kierowca może odmówić wywozu.
 7. W workach przeznaczonych na papier mogą znajdować się: gazety, książki, zeszyty, worki papierowe, tektura, kartony, ulotki.
 8. W workach przeznaczonych na papier zabrania się umieszczania: papierowych wkładów wodoodpornych (kartonów po mleku, sokach), tapet, kalek i papierów przebitkowych, zatłuszczonych papierów np. po maśle.
 9. W workach przeznaczonych na szkło mogą znajdować się: butelki kolorowe i bezbarwne, słoiki, szklanki, stłuczka szklana bez metalu i tworzyw sztucznych.
 10. W workach przeznaczonych na szkło zabrania się umieszczania: butelek i słoików wraz z zawartością, zakrętek, przykrywek, kapsli i korków, ceramiki, porcelany, naczyń żaroodpornych, luster, żarówek, szyb okiennych i zbrojonych, lamp neonowych i halogenowych. 
 11. W workach przeznaczonych na tworzywa sztuczne mogą znajdować się: butelki po napojach, butelki plastikowe po chemii gospodarczej (np. po szamponach, płynach itp.),czysta folia.
 12. W workach przeznaczonych na tworzywa sztuczne zabrania się umieszczania: butelek po olejach silnikowych i spożywczych, tworzyw piankowych, skrzynek po napojach, artykułów wykonanych z połączenia tworzywa sztucznego z innymi materiałami, opakowań po farbach i substancjach żrących, pojemników po produktach spożywczych (jogurtach, margarynach, serkach itp.), opakowań po paście do zębów, zabrudzonej folii.
 13. W workach przeznaczonych na aluminium mogą znajdować się: puszki po napojach i konserwach, drobny złom.
 14. W workach przeznaczonych na aluminium zabrania się umieszczania: opakowań aluminiowych połączonych z papierem lub tworzywem sztucznym.

Naszym klientom oferujemy

Profesjonalną obsługę, dojazd w umowionym czasie, obsługa awarii poza kolejnością, umowy - faktury VAT