Igołomia-Warzeńczyce - harmonogram wywozu odpadów

Harmonogram odbioru niesegregowanych oraz zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu gminy Igołomia - Wawrzeńczyce

Odbiór popiołu i żużlu odbędzie się w dniach :

- 13.01.2018r oraz 12.05.2018r. w miejscowościach:

Wawrzeńczyce I i Wawrzeńczyce II

- 29.01.2018r. oraz 12.05.2018r. w miejscowościach:

Koźlica, Dobranowice, Rudno Górne, Stręgoborzyce, Wygnanów, Żydów

- 30.01.2018r. oraz 30.05.2018r. w miejscowościach:

Odwiśle, Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały, Tropiszów

- 31.01.2018r. oraz 30.05.2018r. w miejscowościach:

Igołomia, Złotniki, Zofipole


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY IGOŁOMIA – WAWRZEŃCZYCE OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2018 ROKU


II PONIEDZIAŁEK ( 1 RAZ W MIESIĄCU KOMUNALNE I SEGREGOWANE )

1. KOŹLICA

2. ODWIŚLE

3. ZŁOTNIKI

II ŚRODA ( 1 RAZ W MIESIĄCU KOMUNALNE I SEGREGOWANE )

1. WAWRZEŃCZYCE II

2. WAWRZEŃCZYCE I

III WTOREK ( 1 RAZ W MIESIĄCU KOMUNALNE I SEGREGOWANE )

1. DOBRANOWICE

2. RUDNO GÓRNE

3. STĘGOBORZYCE

4. WYGNANÓW

5. ŻYDÓW

III CZWARTEK ( 1 RAZ W MIESIĄCU KOMUNALNE I SEGREGOWANE )

1. POBIEDNIK WIELKI

2. POBIEDNIK MAŁY

3. TROPISZÓW

III PIĄTEK ( 1 RAZ W MIESIĄCU KOMUNALNE I SEGREGOWANE )

1. ZOFIPOLE

2. IGOŁOMIA

Odbiór odpadów segregowanych odbywa się z zachowaniem poniższych zasad:

 1. Odpady z podziałem na frakcje: papier, szkło, tworzywa sztuczne, aluminium (drobny złom)gromadzone są w polietylowych workach o odpowiedniej wytrzymałości.
 2. W dniach wyszczególnionych w harmonogramie należy worki z danym odpadem wystawić przed posesję.
 3. W danym dniu należy wystawić worki tylko z odpadem, którego odbiór przypada na dany dzień.
 4. Worki powinny być związane tak, by nie dopuścić do rozsypania się podczas zbiórki odbieranych odpadów.
 5. Właściciel (najemca) posesji ma obowiązek zapewnić zastępczy dojazd do własnej posesji w przypadku okresowego braku dojazdu.
 6. Prosimy przestrzegać wymogów odnośnie poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów, gdyż w przypadku stwierdzenia w workach odpadów, których umieszczanie jest zabronione kierowca może odmówić wywozu.
 7. W workach przeznaczonych na papier mogą znajdować się: gazety, książki, zeszyty, worki papierowe, tektura, kartony, ulotki.
 8. W workach przeznaczonych na papier zabrania się umieszczania: papierowych wkładów wodoodpornych (kartonów po mleku, sokach), tapet, kalek i papierów przebitkowych, zatłuszczonych papierów np. po maśle.
 9. W workach przeznaczonych na szkło mogą znajdować się: butelki kolorowe i bezbarwne, słoiki, szklanki, stłuczka szklana bez metalu i tworzyw sztucznych.
 10. W workach przeznaczonych na szkło zabrania się umieszczania: butelek i słoików wraz z zawartością, zakrętek, przykrywek, kapsli i korków, ceramiki, porcelany, naczyń żaroodpornych, luster, żarówek, szyb okiennych i zbrojonych, lamp neonowych i halogenowych. 
 11. W workach przeznaczonych na tworzywa sztuczne mogą znajdować się: butelki po napojach, butelki plastikowe po chemii gospodarczej (np. po szamponach, płynach itp.),czysta folia.
 12. W workach przeznaczonych na tworzywa sztuczne zabrania się umieszczania: butelek po olejach silnikowych i spożywczych, tworzyw piankowych, skrzynek po napojach, artykułów wykonanych z połączenia tworzywa sztucznego z innymi materiałami, opakowań po farbach i substancjach żrących, pojemników po produktach spożywczych (jogurtach, margarynach, serkach itp.), opakowań po paście do zębów, zabrudzonej folii.
 13. W workach przeznaczonych na aluminium mogą znajdować się: puszki po napojach i konserwach, drobny złom.
 14. W workach przeznaczonych na aluminium zabrania się umieszczania: opakowań aluminiowych połączonych z papierem lub tworzywem sztucznym.

Naszym klientom oferujemy

Profesjonalną obsługę, dojazd w umowionym czasie, obsługa awarii poza kolejnością, umowy - faktury VAT