Sobków - harmonogram wywozu odpadów

HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ SEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SOBKÓW W OKRESIE 01.03.2015-31.10.2016

Miejscowość

TERMIN ODBIORU

NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY SOBKÓW

SOBKÓW, MOKRSKO DOLNE, MORKSO GÓRNE, NOWE KOTLICE, WÓLKA KAWĘCKA

ODBIERAJĄCY: „EKOM” SP.J.

ODPADY ZMIESZNE

4-TY CZWARTEK KAŻDEGO MIESIACA (WYJĄTKOWO 30.05.2016)

ODPADY SEGREGOWANE (FRAKCJE OPAKOWANIOWE): PAPIER, TWORZYWA, WIELOMATERIAŁOWE, METAL, SZKŁO, BIODEGRADOWALNE

2-GI PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIACA

POPIÓŁ

2-GI PONIEDZIAŁEK LUTY, KWIECEŃ, PAŹDZIERNIK, GRUDZIEŃ

ODPADY WIELKOGABARYTOWE,

ZUŻYTE BATERIE- Z WYBRANYCH PUNKTÓW HANDLOWYCH, INSTYTUCJI I JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

PRZETERMINOWANE LEKI – Z APTEK

29.04.2015, 29.10.2015, 30.03.2016, 29.09.2016

ODPADY NIEBEZPIECZNE

2-GI PONIEDZIAŁEK LUTY, MAJ, SIERPIEŃ, LISTOPAD

BRZEGI, STANIOWICE, WIERZBICA, CHOMENTÓW

ODBIERAJĄCY: „EKOM” SP.J.

ODPADY ZMIESZNE

4-TY WTOREK KAŻDEGO MIESIĄCA

ODPADY SEGREGOWANE (FRAKCJE OPAKOWANIOWE): PAPIER, TWORZYWA, WIELOMATERIAŁOWE, METAL, SZKŁO, BIODEGRADOWALNE

2—GA ŚRODA KAŻDEGO MIESIACA (WYJĄTKOWO 7.11.2015)

POPIÓŁ

2-GA ŚRODA LUTY, KWIECEŃ, PAŹDZIERNIK, GRUDZIEŃ

ODPADY WIELKOGABARYTOWE,

ZUŻYTE BATERIE- Z WYBRANYCH PUNKTÓW HANDLOWYCH, INSTYTUCJI I JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

PRZETERMINOWANE LEKI – Z APTEK

30.04.2015, 30.10.2015, 31.03.2016, 30.09.2016

ODPADY NIEBEZPIECZNE

2-GA ŚRODA LUTY, MAJ, SIERPIEŃ, LISTOPAD (WYJĄTKOWO 7.11.2015)

KORYTNICA, JAWÓR, LIPA, KARSY, NIZINY

ODBIERAJĄCY: „EKOM” SP.J.

ODPADY ZMIESZNE

2-GI CZWARTEK KAŻDEGO MIESIACA

ODPADY SEGREGOWANE (FRAKCJE OPAKOWANIOWE): PAPIER, TWORZYWA, WIELOMATERIAŁOWE, METAL, SZKŁO, BIODEGRADOWALNE

4-TY PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIĄCA (WYJĄTKOWO 29.03.2016)

POPIÓŁ

4-TY PONIEDZIAŁEK LUTY, KWIECEŃ, PAŹDZIERNIK, GRUDZIEŃ

ODPADY WIELKOGABARYTOWE,

ZUŻYTE BATERIE- Z WYBRANYCH PUNKTÓW HANDLOWYCH, INSTYTUCJI I JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

PRZETERMINOWANE LEKI – Z APTEK

29.04.2015, 29.10.2015, 30.03.2016, 29.09.2016

ODPADY NIEBEZPIECZNE

4-TY PONIEDZIAŁEK LUTY, MAJ, SIERPIEŃ, LISTOPAD

MIĄSOWA, MZUROWA, SZCZEPANÓW,

BRZEŹNO

ODBIERAJĄCY: „EKOM” SP.J.

ODPADY ZMIESZNE

4-TY WTOREK KAŻDEGO MIESIACA (W LISTOPADZIE WYJĄTKOWO 7.11.201)

ODPADY SEGREGOWANE (FRAKCJE OPAKOWANIOWE): PAPIER, TWORZYWA, WIELOMATERIAŁOWE, METAL, SZKŁO, BIODEGRADOWALNE

4-TA ŚRODA KAŻDEGO MIESIACA

POPIÓŁ

4-TA ŚRODA LUTY, KWIECEŃ, PAŹDZIERNIK, GRUDZIEŃ

ODPADY WIELKOGABARYTOWE,

ZUŻYTE BATERIE- Z WYBRANYCH PUNKTÓW HANDLOWYCH, INSTYTUCJI I JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

PRZETERMINOWANE LEKI – Z APTEK

30.04.2015, 30.10.2015, 31.03.2016, 30.09.2016

ODPADY NIEBEZPIECZNE

4-TA ŚRODALUTY, MAJ, SIERPIEŃ, LISTOPAD

CHOJNY, ŻERNIKI, BIZORĘDA, OSOWA

ODBIERAJĄCY: PODWYKONAWCA „POLTER”

ODPADY ZMIESZNE

2-GI PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIACA

ODPADY SEGREGOWANE (FRAKCJE OPAKOWANIOWE): PAPIER, TWORZYWA, WIELOMATERIAŁOWE, METAL, SZKŁO, BIODEGRADOWALNE

2-GI CZWARTEK KAŻDEGO MIESIACA

POPIÓŁ

4-TY CZWARTEK LUTY, KWIECEŃ , PAŹDZIERNIK , GRUDZIEŃ

ODPADY WIELKOGABARYTOWE,

ZUŻYTE BATERIE- Z WYBRANYCH PUNKTÓW HANDLOWYCH, INSTYTUCJI I JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

PRZETERMINOWANE LEKI – Z APTEK

07.05.2015, 08.10.2015, 04.05.2016, 05.10.2016

ODPADY NIEBEZPIECZNE

2-GI CZWARTEK LUTY, MAJ, SIERPIEŃ, LISTOPAD

SOKOŁÓW DOLNY, SOKOŁÓW GÓRNY, STARE KOTLICE

ODBIERAJĄCY: PODWYKONAWCA „POLTER”

ODPADY ZMIESZNE

3-CI PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIACA ()

ODPADY SEGREGOWANE (FRAKCJE OPAKOWANIOWE): PAPIER, TWORZYWA, WIELOMATERIAŁOWE, METAL, SZKŁO, BIODEGRADOWALNE

3-CI CZWARTEK KAŻDEGO MIESIACA(W GRUDNIU WYJĄTKOWO 23.12.2015)

POPIÓŁ

4-TY PONIEDZIAŁEK LUTY, KWIECEŃ , PAŹDZIERNIK , GRUDZIEŃ

ODPADY WIELKOGABARYTOWE,

ZUŻYTE BATERIE- Z WYBRANYCH PUNKTÓW HANDLOWYCH, INSTYTUCJI I JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

PRZETERMINOWANE LEKI – Z APTEK

04.05.2015, 05.10.2015, 02.05.2016, 03.10.2016

ODPADY NIEBEZPIECZNE

3-CI CZWARTEK LUTY, MAJ, SIERPIEŃ, LISTOPAD

Miejscowość

TERMIN ODBIORU

NIERUCHOMOŚCI WIELORODZINNE

SOBKÓW

ODBIERAJĄCY: „EKOM” SP.J.

ODPADY ZMIESZNE

2-GI CZWARTEK, 4-TY CZWARTEK KAŻDEGO MIESIĄCA (WYJĄTKOWO 30.05.2016)

ODPADY SEGREGOWANE (FRAKCJE OPAKOWANIOWE): PAPIER, TWORZYWA, WIELOMATERIAŁOWE, METAL, SZKŁO, BIODEGRADOWALNE

2-GI PONIEDZIAŁEK, 4-TY PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIACA (WYJĄTKOWO 29.03.2016)

POPIÓŁ

2-GI PONIEDZIAŁEK, 4-TY PONIEDZIAŁEK LUTY, KWIECEŃ , PAŹDZIERNIK, GRUDZIEŃ

ODPADY WIELKOGABARYTOWE 

29.04.2015, 29.10.2015, 30.03.2016, 29.09.2016

ODPADY NIEBEZPIECZNE

2-GI PONIEDZIAŁEK LUTY, MAJ, SIERPIEŃ, LISTOPAD

BRZEGI

ODBIERAJĄCY: „EKOM” SP.J.

ODPADY ZMIESZNE

2-GI WTOREK, 4-TY WTOREK KAŻDEGO MIESIĄCA

ODPADY SEGREGOWANE (FRAKCJE OPAKOWANIOWE): PAPIER, TWORZYWA, WIELOMATERIAŁOWE, METAL, SZKŁO, BIODEGRADOWALNE

2-GA ŚRODA, 4-TA ŚRODA W LISTOPADZIE WYJĄTKOWO 7.11) KAŻDEGO MIESIACA

POPIÓŁ

2-GA ŚRODA, 4-TA ŚRODA LUTY, KWIECEŃ, PAŹDZIERNIK, GRUDZIEŃ

ODPADY WIELKOGABARYTOWE 

30.04.2015, 30.10.2015, 31.03.2016, 30.09.2016

ODPADY NIEBEZPIECZNE

2-GA ŚRODALUTY, MAJ, SIERPIEŃ, LISTOPAD

KORYTNICA

ODBIERAJĄCY: „EKOM” SP.J.

ODPADY ZMIESZNE

2-GI CZWARTEK, 4-TY CZWARTEK KAŻDEGO MIESIĄCA (WYJĄTKOWO 30.05.2016)

ODPADY SEGREGOWANE (FRAKCJE OPAKOWANIOWE): PAPIER, TWORZYWA, WIELOMATERIAŁOWE, METAL, SZKŁO, BIODEGRADOWALNE

2-GI PONIEDZIAŁEK, 4-TY PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIACA (WYJĄTKOWO 29.03.2016)

POPIÓŁ

2-GI PONIEDZIAŁEK, 4-TY PONIEDZIAŁEK LUTY ,KWIECEŃ , PAŹDZIERNIK, GRUDZIEŃ

ODPADY WIELKOGABARYTOWE 

29.04.2015, 29.10.2015, 30.03.2016, 29.09.2016

ODPADY NIEBEZPIECZNE

4-TY PONIEDZIAŁEK LUTY, MAJ, SIERPIEŃ, LISTOPAD

OSOWA

ODBIERAJĄCY: PODWYKONAWCA „POLTER”

ODPADY ZMIESZNE

2-GI PONIEDZIAŁEK, 4-TY PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIACA

ODPADY SEGREGOWANE (FRAKCJE OPAKOWANIOWE): PAPIER, TWORZYWA, WIELOMATERIAŁOWE, METAL, SZKŁO, BIODEGRADOWALNE

2-GI CZWARTEK , 4-TY CZWARTEK KAŻDEGO MIESIACA

POPIÓŁ

2-GI CZWARTEK, 4-TY CZWARTEK LUTY, KWIECEŃ , PAŹDZIERNIK , GRUDZIEŃ

ODPADY WIELKOGABARYTOWE,

07.05.2015, 08.10.2015, 04.05.2016, 05.10.2016

ODPADY NIEBEZPIECZNE

2-GI CZWARTEK LUTY, MAJ, SIERPIEŃ, LISTOPAD

Odpady w pojemnikach należy wystawić przed posesje do godz. 7.30 w dniu odbioru.

Odbiór odpadów segregowanych odbywa się z zachowaniem poniższych zasad:

 1. Odpady z podziałem na frakcje: papier, szkło, tworzywa sztuczne, aluminium (drobny złom)gromadzone są w polietylowych workach o odpowiedniej wytrzymałości.
 2. W dniach wyszczególnionych w harmonogramie należy worki z danym odpadem wystawić przed posesję.
 3. W danym dniu należy wystawić worki tylko z odpadem, którego odbiór przypada na dany dzień.
 4. Worki powinny być związane tak, by nie dopuścić do rozsypania się podczas zbiórki odbieranych odpadów.
 5. Właściciel (najemca) posesji ma obowiązek zapewnić zastępczy dojazd do własnej posesji w przypadku okresowego braku dojazdu.
 6. Prosimy przestrzegać wymogów odnośnie poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów, gdyż w przypadku stwierdzenia w workach odpadów, których umieszczanie jest zabronione kierowca może odmówić wywozu.
 7. W workach przeznaczonych na papier mogą znajdować się: gazety, książki, zeszyty, worki papierowe, tektura, kartony, ulotki.
 8. W workach przeznaczonych na papier zabrania się umieszczania: papierowych wkładów wodoodpornych (kartonów po mleku, sokach), tapet, kalek i papierów przebitkowych, zatłuszczonych papierów np. po maśle.
 9. W workach przeznaczonych na szkło mogą znajdować się: butelki kolorowe i bezbarwne, słoiki, szklanki, stłuczka szklana bez metalu i tworzyw sztucznych.
 10. W workach przeznaczonych na szkło zabrania się umieszczania: butelek i słoików wraz z zawartością, zakrętek, przykrywek, kapsli i korków, ceramiki, porcelany, naczyń żaroodpornych, luster, żarówek, szyb okiennych i zbrojonych, lamp neonowych i halogenowych. 
 11. W workach przeznaczonych na tworzywa sztuczne mogą znajdować się: butelki po napojach, butelki plastikowe po chemii gospodarczej (np. po szamponach, płynach itp.),czysta folia.
 12. W workach przeznaczonych na tworzywa sztuczne zabrania się umieszczania: butelek po olejach silnikowych i spożywczych, tworzyw piankowych, skrzynek po napojach, artykułów wykonanych z połączenia tworzywa sztucznego z innymi materiałami, opakowań po farbach i substancjach żrących, pojemników po produktach spożywczych (jogurtach, margarynach, serkach itp.), opakowań po paście do zębów, zabrudzonej folii.
 13. W workach przeznaczonych na aluminium mogą znajdować się: puszki po napojach i konserwach, drobny złom.
 14. W workach przeznaczonych na aluminium zabrania się umieszczania: opakowań aluminiowych połączonych z papierem lub tworzywem sztucznym.

Naszym klientom oferujemy

Profesjonalną obsługę, dojazd w umowionym czasie, obsługa awarii poza kolejnością, umowy - faktury VAT