Stąporków - harmonogram wywozu odpadów

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY STĄPORKÓW

MIEJSCOWOŚCI

ROK 2015

ROK 2016

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Boków, Wólka Zychowa, Lelitków, Furmanów, Wielka Wieś

Tworzywa sztuczne, metale (worki żółte)

Papier i tektura (worki niebieskie)

Szkło białe i kolorowe (worki zielone)

Odpady biodegradowalne (worki brązowe)

21

19

16

21

18

15

21

18

16

20

18

12

Odp.wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, baterie, akumulatory, chemikalia, leki

11

8

Piasek, Smarków, Kozia Wola, Grzybów

Tworzywa sztuczne, metale (worki żółte)

Papier i tektura (worki niebieskie)

Szkło białe i kolorowe (worki zielone)

Odpady biodegradowalne (worki brązowe)

15

20

17

15

19

16

15

19

17

21

19

16

Odp.wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, baterie, akumulatory, chemikalia, leki

25

22

Janów, Czarna, Czarniecka Góra, Błotnica, Duraczów

Tworzywa sztuczne, metale (worki żółte)

Papier i tektura (worki niebieskie)

Szkło białe i kolorowe (worki zielone)

Odpady biodegradowalne (worki brązowe)

16

21

18

16

20

17

16

20

18

15

20

17

Odp.wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, baterie, akumulatory, chemikalia, leki

9

29

Modrzewina, Kamienna Wola, Adamek, Komorów, Krasna

Tworzywa sztuczne, metale (worki żółte)

Papier i tektura (worki niebieskie)

Szkło białe i kolorowe (worki zielone)

Odpady biodegradowalne (worki brązowe)

17

15

19

17

21

18

17

21

19

16

21

18

Odp.wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, baterie, akumulatory, chemikalia, leki

23

30

Bień, Luta, Gustawów, Włochów, Gosań

Tworzywa sztuczne, metale (worki żółte)

Papier i tektura (worki niebieskie)

Szkło białe i kolorowe (worki zielone)

Odpady biodegradowalne (worki brązowe)

18

16

20

18

15

19

18

15

20

17

15

19

Odp.wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, baterie, akumulatory, chemikalia, leki

29

31

Świerczów, Pardołów, Odrowąż, Wólka Plebańska

Tworzywa sztuczne, metale (worki żółte)

Papier i tektura (worki niebieskie)

Szkło białe i kolorowe (worki zielone)

Odpady biodegradowalne (worki brązowe)

28

26

23

28

25

22

25

25

23

27

25

22

Odp.wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, baterie, akumulatory, chemikalia, leki

30

10

Błaszków, Wąglów, Niekłań Mały

Tworzywa sztuczne, metale (worki żółte)

Papier i tektura (worki niebieskie)

Szkło białe i kolorowe (worki zielone)

Odpady biodegradowalne (worki brązowe)

22

27

24

22

26

23

22

26

24

28

26

23

Odp.wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, baterie, akumulatory, chemikalia, leki

27

24

Nadziejów, Niekłań Wielki

Tworzywa sztuczne, metale (worki żółte)

Papier i tektura (worki niebieskie)

Szkło białe i kolorowe (worki zielone)

Odpady biodegradowalne (worki brązowe)

23

28

25

23

27

24

23

27

25

22

27

24

Odp.wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, baterie, akumulatory, chemikalia, leki

30

29

Mokra, Hucisko

Tworzywa sztuczne, metale (worki żółte)

Papier i tektura (worki niebieskie)

Szkło białe i kolorowe (worki zielone)

Odpady biodegradowalne (worki brązowe)

24

22

26

24

28

25

24

28

27

23

28

25

Odp.wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, baterie, akumulatory, chemikalia, leki

11

30

MIEJSCOWOŚCI

ROK 2015

ROK 2016

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Boków, Wólka Zychowa, Lelitków, Furmanów, Wielka Wieś

Komunalne (pojemniki lub czarne worki)

7

5

2

7

4

1

7

4

2

6

4

1

Piasek, Smarków, Kozia Wola, Grzybów

Komunalne (pojemniki lub czarne worki)

1

6

3

1

5

2

1

5

13

7

5

2

Janów, Czarna, Czarniecka Góra, Błotnica, Duraczów

Komunalne (pojemniki lub czarne worki)

2

7

4

2

9

3

2

6

4

1

6

3

Modrzewina, Kamienna Wola, Adamek, Komorów, Krasna

Komunalne (pojemniki lub czarne worki)

3

1

5

3

7

4

3

7

5

2

7

4

Bień, Luta, Gustawów, Włochów, Gosań

Komunalne (pojemniki lub czarne worki)

4

2

6

4

8

5

4

1

6

3

1

5

Świerczów, Pardołów, Odrowąż, Wólka Plebańska

Komunalne (pojemniki lub czarne worki)

14

12

9

14

11

8

14

11

9

13

11

8

Błaszków, Wąglów, Niekłań Mały

Komunalne (pojemniki lub czarne worki)

8

13

10

8

12

9

8

12

10

14

12

9

Nadziejów, Niekłań Wielki

Komunalne (pojemniki lub czarne worki)

9

14

13

9

13

10

9

13

11

8

13

10

Mokra, Hucisko

Komunalne (pojemniki lub czarne worki)

10

8

12

10

14

11

10

14

12

9

14

11

Prosimy w dniu odbioru wystawiać pojemniki i worki w widocznym miejscu przed posesją do godziny 7:00

Biuro obsługi klienta czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 pod nr tel. 41 386-20-60,
e-mail: ekomkielce@poczta.onet.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY STĄPORKÓW Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W BOCZNYCH I WĄSKICH ULICACH OBSŁUGIWANYCH MAŁYM SAMOCHODEM

MIEJSCOWOŚCI

ROK 2016

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1. Bień 18

2. Luta 111, 116, 117

3. Wielka Wieś:

ul. Spokojna 2,5,7

ul. Górna 19

4. Wólka Zychowa:

ul. Niekłańska 45

 5. Pardołów 113

Komunalne (zmieszane)

Segregacja ( tworzywa sztuczne, papier, metal, szkło)

22

26

29

23

21

18

22

26

Prosimy w dniu odbioru wystawiać worki w widocznym miejscu przed ogrodzeniem posesji do godziny 7:00

Biuro obsługi klienta czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 pod nr tel. 41 386-20-60,
e-mail: ekomkielce@poczta.onet.pl

Odbiór odpadów segregowanych odbywa się z zachowaniem poniższych zasad:

 1. Odpady z podziałem na frakcje: papier, szkło, tworzywa sztuczne, aluminium (drobny złom)gromadzone są w polietylowych workach o odpowiedniej wytrzymałości.
 2. W dniach wyszczególnionych w harmonogramie należy worki z danym odpadem wystawić przed posesję.
 3. W danym dniu należy wystawić worki tylko z odpadem, którego odbiór przypada na dany dzień.
 4. Worki powinny być związane tak, by nie dopuścić do rozsypania się podczas zbiórki odbieranych odpadów.
 5. Właściciel (najemca) posesji ma obowiązek zapewnić zastępczy dojazd do własnej posesji w przypadku okresowego braku dojazdu.
 6. Prosimy przestrzegać wymogów odnośnie poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów, gdyż w przypadku stwierdzenia w workach odpadów, których umieszczanie jest zabronione kierowca może odmówić wywozu.
 7. W workach przeznaczonych na papier mogą znajdować się: gazety, książki, zeszyty, worki papierowe, tektura, kartony, ulotki.
 8. W workach przeznaczonych na papier zabrania się umieszczania: papierowych wkładów wodoodpornych (kartonów po mleku, sokach), tapet, kalek i papierów przebitkowych, zatłuszczonych papierów np. po maśle.
 9. W workach przeznaczonych na szkło mogą znajdować się: butelki kolorowe i bezbarwne, słoiki, szklanki, stłuczka szklana bez metalu i tworzyw sztucznych.
 10. W workach przeznaczonych na szkło zabrania się umieszczania: butelek i słoików wraz z zawartością, zakrętek, przykrywek, kapsli i korków, ceramiki, porcelany, naczyń żaroodpornych, luster, żarówek, szyb okiennych i zbrojonych, lamp neonowych i halogenowych. 
 11. W workach przeznaczonych na tworzywa sztuczne mogą znajdować się: butelki po napojach, butelki plastikowe po chemii gospodarczej (np. po szamponach, płynach itp.),czysta folia.
 12. W workach przeznaczonych na tworzywa sztuczne zabrania się umieszczania: butelek po olejach silnikowych i spożywczych, tworzyw piankowych, skrzynek po napojach, artykułów wykonanych z połączenia tworzywa sztucznego z innymi materiałami, opakowań po farbach i substancjach żrących, pojemników po produktach spożywczych (jogurtach, margarynach, serkach itp.), opakowań po paście do zębów, zabrudzonej folii.
 13. W workach przeznaczonych na aluminium mogą znajdować się: puszki po napojach i konserwach, drobny złom.
 14. W workach przeznaczonych na aluminium zabrania się umieszczania: opakowań aluminiowych połączonych z papierem lub tworzywem sztucznym.

Naszym klientom oferujemy

Profesjonalną obsługę, dojazd w umowionym czasie, obsługa awarii poza kolejnością, umowy - faktury VAT