Staszów (miasto) - harmonogram wywozu odpadów

HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA STASZÓW W OKRESIE 01.01.2016 - 31.12.2016 r.

Wtorki

ULICE

ODPADY NIESEGREGOWANE- odbiór w każdy wtorek za wyjątkiem dni świątecznych

 

I

II

III

IV

V

VI

 

5,

12,

19,

26

2,

9,

16,

23

1,

8,

15,

22,

29

5,

12,

19,

26

2,

10,

17,

24,

31,

7,

14,

21,

28

 

BEMA, DĄBROWSKIEGO, JAGIELLOŃSKA, JODŁOWA, KIELECKA, KILIŃSKIEGO, KONWALIOWA, KONSTYTUCJI 3 MAJA, 11 LISTOPADA, MICKIEWICZA , SIKORSKIEGO, RACZYŃSKIEGO, WYBICKIEGO, LEGIONÓW POLSKICH, ŁĄCZNIK, MAŁOPOLSKA, TRAUGUTTA, RZESZOWSKA, SANDOMIERSKA, SŁOWIAŃSKA, SOSNOWA, ŚWIĘTOKRZYSKA, WIOSENNA, KOŁŁĄTAJA, KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

5,

12,

19,

26

2,

9,

16,

23,

30

6,

13,

20,

27

4,

11,

18,

25,

31

8,

15,

22,

29

6,

13,

20,

27

 

 

W DRUGI I CZWARTY TYDZIEŃ KAŻDEGO MIESIĄCA ODBIERANE BĘDĄ ODPADY BIODEGRADOWALNE.

 

 

ULICE

ODPADY SEGREGOWANE

 

I

II

III

IV

V

VI

 

25

22

 

 

19

 

 

25

30

 

 

 

27

 

 

 

BEMA, DĄBROWSKIEGO, JAGIELLOŃSKA, JODŁOWA, KIELECKA, KILIŃSKIEGO, KONWALIOWA, KONSTYTUCJI 3 MAJA, 11 LISTOPADA, MICKIEWICZA , SIKORSKIEGO, RACZYŃSKIEGO, WYBICKIEGO, LEGIONÓW POLSKICH, ŁĄCZNIK, MAŁOPOLSKA, TRAUGUTTA, RZESZOWSKA, SANDOMIERSKA, SŁOWIAŃSKA, SOSNOWA, ŚWIĘTOKRZYSKA, WIOSENNA, KOŁŁĄTAJA, KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

25

29

26

24

28

17

 

 

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH : 23.04.2016; 24.09.2016

Środy

ULICE

ODPADY NIESEGREGOWANE- odbiór w każdą środę za wyjątkiem dni świątecznych

 

I

II

III

IV

V

VI

 

9,

13,

20,

27

3,

10,

17,

24

2,

9,

16,

23,

30

6,

13,

20,

27

4,

11,

18,

25

1,

8,

15,

22,

29

 

 

ADAMÓWKA, DĄBROWSKIEJ, DROGOWCÓW, KOLEJOWA, KOSZAROWA, KOŚCIUSZKI, KRAKOWSKA, PRUSA, SIENKIEWICZA, SŁOWACKIEGO, MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ, NASIENNA, OGLĘDOWSKA, ŻEROMSKIEGO, TOWAROWA, ZIELONA DOLINA

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

6,

13,

20,

27

3,

10,

17,

24,

31

7,

14,

21,

28

5,

12,

19,

26

2,

9,

16,

23,

30

7,

14,

21,

28

 

 

W DRUGI I CZWARTY TYDZIEŃ KAŻDEGO MIESIĄCA ODBIERANE BĘDĄ ODPADY BIODEGRADOWALNE.

 

 

ULICE

ODPADY SEGREGOWANE

 

I

II

III

IV

V

VI

 

16

8

14

11

16

 

 

13

 

 

 

ADAMÓWKA, DĄBROWSKIEJ, DROGOWCÓW, KOLEJOWA, KOSZAROWA, KOŚCIUSZKI, KRAKOWSKA, PRUSA, SIENKIEWICZA, SŁOWACKIEGO, MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ, NASIENNA, OGLĘDOWSKA, ŻEROMSKIEGO, TOWAROWA, ZIELONA DOLINA

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

11

8

12

10

14

12

 

 

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH : 09.04.2016; 10.09.2016

Czwartki

ULICE

ODPADY NIESEGREGOWANE- odbiór w każdy czwartek za wyjątkiem dni świątecznych

I

II

III

IV

V

VI

7,

14,

21,

28

4,

11,

18,

25

3,

10,

17,

24,

31

7,

14,

21,

28

5,

12,

19,

28

2,

9,

16,

23,

30

AKACJOWA, BESKIDZKA, BIESZCZADZKA, CMENTARNA, JASNA, KARPACKA, KARKONOWSKA, KOŚCIELNA, LEŚNA, ŁAZIENKOWSKA, NA KĘPIE, NISKA, NOWA, OGRODOWA, PARTYZANTÓW, PLACE, POCIESZKA, PODGÓRSKA, POLNA, POŁUDNIOWA, POPRZECZNA, POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH, PRZEJAZDOWA, RYTWIAŃSKA, SOLIDARNOŚCI, SPOKOJNA, SUDECKA, SZPITALNA, TATRZAŃSKA, WĄSKA, WIŚNIOWA, WOJSKA POLSKIEGO, WSCHODNIA, WYSOKA, JANA PAWŁA II, LANGIEWICZA, NIEPODLEGŁOŚCI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

7,

14,

21,

28

4,

11,

18,

25

1,

8,

15,

22,

29

6,

13,

20,

27

3,

10,

17,

24

1,

8,

15,

22,

29

W DRUGI I CZWARTY TYDZIEŃ KAŻDEGO MIESIĄCA ODBIERANE BĘDĄ ODPADY BIODEGRADOWALNE.

ULICE

ODPADY SEGREGOWANE

 

I

II

III

IV

V

VI

 

18

15

21

18

23

 

 

 

20

 

 

 

AKACJOWA, BESKIDZKA, BIESZCZADZKA, CMENTARNA, JASNA, KARPACKA, KARKONOWSKA, KOŚCIELNA, LEŚNA, ŁAZIENKOWSKA, NA KĘPIE, NISKA, NOWA, OGRODOWA, PARTYZANTÓW, PLACE, POCIESZKA, PODGÓRSKA, POLNA, POŁUDNIOWA, POPRZECZNA, POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH, PRZEJAZDOWA, RYTWIAŃSKA, SOLIDARNOŚCI, SPOKOJNA, SUDECKA, SZPITALNA, TATRZAŃSKA, WĄSKA, WIŚNIOWA, WOJSKA POLSKIEGO, WSCHODNIA,  WYSOKA, JANA PAWŁA II, LANGIEWICZA, NIEPODLEGŁOŚCI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

18

22

19

17

21

19

 

 

Piątki

ULICE

ODPADY NIESEGREGOWANE- odbiór w każdy piątek za wyjątkiem dni świątecznych

 

I

II

III

IV

V

VI

 

8,

15,

22,

29

 

 

 

5,

12,

19,

26

4,

11,

18,

25

1,

8,

15,

22,

29

6,

13,

20,

27

3,

10,

17,

24

 

ARMII KRAJOWEJ, CZYSTA, DŁUGA, JAŁOWCOWA, KRÓTKA, PIŁSUDSKIEGO, MALENIEC, OPATOWSKA, PARKOWA, POZIOMKOWA, RAKOWSKA, RYNEK, RZECZNA, SŁONECZNA, SZKOLNA, WESOŁA, WITOSA, WRZOSOWA, ZACHODNIA, ZŁOTA, RADZIKÓW

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

1,

8,

15,

22,

29

5,

12,

19,

26

2,

9,

16,

23,

30

7,

14,

21,

28

4,

12,

18,

25

2,

9,

16,

23,

30

 

 

W DRUGI I CZWARTY TYDZIEŃ KAŻDEGO MIESIĄCA ODBIERANE BĘDĄ ODPADY BIODEGRADOWALNE.

 

 

ULICE

ODPADY SEGREGOWANE

 

I

II

III

IV

V

VI

 

11

1

 

 

7

 

 

4

9

6

 

ARMII KRAJOWEJ, CZYSTA, DŁUGA, JAŁOWCOWA, KRÓTKA, PIŁSUDSKIEGO, MALENIEC, OPATOWSKA, PARKOWA, POZIOMKOWA, RAKOWSKA, RYNEK, RZECZNA, SŁONECZNA, SZKOLNA, WESOŁA, WITOSA, WRZOSOWA, ZACHODNIA, ZŁOTA, RADZIKÓW

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

4

1

5

3

7

5

 

 

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH : 02.04.2016; 03.09.2016

Odbiór odpadów segregowanych odbywa się z zachowaniem poniższych zasad:

 1. Odpady z podziałem na frakcje: papier, szkło, tworzywa sztuczne, aluminium (drobny złom)gromadzone są w polietylowych workach o odpowiedniej wytrzymałości.
 2. W dniach wyszczególnionych w harmonogramie należy worki z danym odpadem wystawić przed posesję.
 3. W danym dniu należy wystawić worki tylko z odpadem, którego odbiór przypada na dany dzień.
 4. Worki powinny być związane tak, by nie dopuścić do rozsypania się podczas zbiórki odbieranych odpadów.
 5. Właściciel (najemca) posesji ma obowiązek zapewnić zastępczy dojazd do własnej posesji w przypadku okresowego braku dojazdu.
 6. Prosimy przestrzegać wymogów odnośnie poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów, gdyż w przypadku stwierdzenia w workach odpadów, których umieszczanie jest zabronione kierowca może odmówić wywozu.
 7. W workach przeznaczonych na papier mogą znajdować się: gazety, książki, zeszyty, worki papierowe, tektura, kartony, ulotki.
 8. W workach przeznaczonych na papier zabrania się umieszczania: papierowych wkładów wodoodpornych (kartonów po mleku, sokach), tapet, kalek i papierów przebitkowych, zatłuszczonych papierów np. po maśle.
 9. W workach przeznaczonych na szkło mogą znajdować się: butelki kolorowe i bezbarwne, słoiki, szklanki, stłuczka szklana bez metalu i tworzyw sztucznych.
 10. W workach przeznaczonych na szkło zabrania się umieszczania: butelek i słoików wraz z zawartością, zakrętek, przykrywek, kapsli i korków, ceramiki, porcelany, naczyń żaroodpornych, luster, żarówek, szyb okiennych i zbrojonych, lamp neonowych i halogenowych. 
 11. W workach przeznaczonych na tworzywa sztuczne mogą znajdować się: butelki po napojach, butelki plastikowe po chemii gospodarczej (np. po szamponach, płynach itp.),czysta folia.
 12. W workach przeznaczonych na tworzywa sztuczne zabrania się umieszczania: butelek po olejach silnikowych i spożywczych, tworzyw piankowych, skrzynek po napojach, artykułów wykonanych z połączenia tworzywa sztucznego z innymi materiałami, opakowań po farbach i substancjach żrących, pojemników po produktach spożywczych (jogurtach, margarynach, serkach itp.), opakowań po paście do zębów, zabrudzonej folii.
 13. W workach przeznaczonych na aluminium mogą znajdować się: puszki po napojach i konserwach, drobny złom.
 14. W workach przeznaczonych na aluminium zabrania się umieszczania: opakowań aluminiowych połączonych z papierem lub tworzywem sztucznym.

Naszym klientom oferujemy

Profesjonalną obsługę, dojazd w umowionym czasie, obsługa awarii poza kolejnością, umowy - faktury VAT