Waśniów - harmonogram wywozu odpadów

HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ SEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WAŚNIÓW W OKRESIE 01.01.2016 – 31.12.2016 r.

Miejscowość

MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 – wszy poniedziałek każdego miesiąca

Waśniów

(Kunowska, Boleszyn,Dobruchna, Jeżów, Kotaszyn, Nosów, Nosów Kolonia, Pękosławice ( do nr 26 i od nr 49), Piotrów, Sarnia Zwola

4

1

7

4

2

6

4

1

5

3

7

5

Grzegorzowice, Milejowice, Mirgonowice, Nagorzyce, Nowy Skoszyn, Roztylice, Witosławice, Wronów

2 – gi poniedziałek każdego miesiąca

11

8

14

11

9

13

11

8

12

10

14

12

Waśniów (Opatowska nr od 11 do 22), Boksyce, Garbacz, Janowice, Kraszków, Momina, Sławęcice, Stryczowice, Worowice, Zajączkowice

3 – ci poniedziałek każdego miesiąca

18

15

21

18

16

20

18

22

19

17

21

19

Waśniów (Młyńska, Opatowska do nr10, Ostrowiecka, Rynek, Świętokrzyska, Zielona), Czajęcice, Czżów, Pękosławice, (od nr 27 do 48), Prusinowice,Strupice, Śnieżkowice, Wojciechowice, Zagaja Grzegorzowskie

4 – ty poniedziałek każdego miesiąca

25

22

29

25

23

27

25

29

26

24

28

30

Odpady w pojemnikach należy wystawiać przed posesję do godz. 7.00 w dniu odbioru.

HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ SEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WAŚNIÓW DLA NIERUCHOMOŚCI Z UTRUDMIONYM DOJAZDEM W OKRESIE 01.01.2016 – 31.12.2016R.

Miejscowość

MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ODPADY ZMIESZANE, ODPADY SEGREGOWANE

1 – wszy czwartek każdego miesiąca

 Boksyce(1,2,3,4,27,28,31,32), Czajęcice (42,43,44,45,46,51),

Garbacz(41a,56,99), Momina(1,2,4),

Jeżów(48,53,54,55), Roztylice24,

Sławęcice(5,6,34), Stryczowice(3,4,5,8,9,12,13,14,15,17), Zajączkowice(60,61,61a), Witosławice44

7

4

3

7

5

2

7

4

1

6

3

1

HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ SEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WAŚNIÓW DLA NIERUCHOMOŚCI Z UTRUDMIONYM DOJAZDEM W OKRESIE 01.01.2016 – 31.12.2016R.

Miejscowość

MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ODPADY ZMIESZANE, ODPADY SEGREGOWANE

1 – wszy czwartek każdego miesiąca

 Boksyce(1,2,3,4,27,28,31,32), Czajęcice (42,43,44,45,46,51),

Garbacz(41a,56,99), Momina(1,2,4),

Jeżów(48,53,54,55), Roztylice24,

Sławęcice(5,6,34), Stryczowice(3,4,5,8,9,12,13,14,15,17), Zajączkowice(60,61,61a), Witosławice44

7

4

3

7

5

2

7

4

1

6

3

1

Odbiór odpadów segregowanych odbywa się z zachowaniem poniższych zasad:

 1. Odpady z podziałem na frakcje: papier, szkło, tworzywa sztuczne, aluminium (drobny złom)gromadzone są w polietylowych workach o odpowiedniej wytrzymałości.
 2. W dniach wyszczególnionych w harmonogramie należy worki z danym odpadem wystawić przed posesję.
 3. W danym dniu należy wystawić worki tylko z odpadem, którego odbiór przypada na dany dzień.
 4. Worki powinny być związane tak, by nie dopuścić do rozsypania się podczas zbiórki odbieranych odpadów.
 5. Właściciel (najemca) posesji ma obowiązek zapewnić zastępczy dojazd do własnej posesji w przypadku okresowego braku dojazdu.
 6. Prosimy przestrzegać wymogów odnośnie poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów, gdyż w przypadku stwierdzenia w workach odpadów, których umieszczanie jest zabronione kierowca może odmówić wywozu.
 7. W workach przeznaczonych na papier mogą znajdować się: gazety, książki, zeszyty, worki papierowe, tektura, kartony, ulotki.
 8. W workach przeznaczonych na papier zabrania się umieszczania: papierowych wkładów wodoodpornych (kartonów po mleku, sokach), tapet, kalek i papierów przebitkowych, zatłuszczonych papierów np. po maśle.
 9. W workach przeznaczonych na szkło mogą znajdować się: butelki kolorowe i bezbarwne, słoiki, szklanki, stłuczka szklana bez metalu i tworzyw sztucznych.
 10. W workach przeznaczonych na szkło zabrania się umieszczania: butelek i słoików wraz z zawartością, zakrętek, przykrywek, kapsli i korków, ceramiki, porcelany, naczyń żaroodpornych, luster, żarówek, szyb okiennych i zbrojonych, lamp neonowych i halogenowych. 
 11. W workach przeznaczonych na tworzywa sztuczne mogą znajdować się: butelki po napojach, butelki plastikowe po chemii gospodarczej (np. po szamponach, płynach itp.),czysta folia.
 12. W workach przeznaczonych na tworzywa sztuczne zabrania się umieszczania: butelek po olejach silnikowych i spożywczych, tworzyw piankowych, skrzynek po napojach, artykułów wykonanych z połączenia tworzywa sztucznego z innymi materiałami, opakowań po farbach i substancjach żrących, pojemników po produktach spożywczych (jogurtach, margarynach, serkach itp.), opakowań po paście do zębów, zabrudzonej folii.
 13. W workach przeznaczonych na aluminium mogą znajdować się: puszki po napojach i konserwach, drobny złom.
 14. W workach przeznaczonych na aluminium zabrania się umieszczania: opakowań aluminiowych połączonych z papierem lub tworzywem sztucznym.

Naszym klientom oferujemy

Profesjonalną obsługę, dojazd w umowionym czasie, obsługa awarii poza kolejnością, umowy - faktury VAT