O firmie EKOM

Firma Ekom istnieje na rynku od roku 1997. Jest to spółka rodzinna z pełnym kapitałem polskim. Główny profil naszego zakładu opiera się na odbiorze odpadów komunalnych i gospodarowaniu nimi. Z początku prosperowaliśmy głównie na terenie gmin województwa świętokrzyskiego. Z roku na rok poszerzaliśmy jednak rynek swojej działalności sukcesywnie pozyskując nowych klientów. Jesteśmy firmą, która jako jedna z pierwszych w województwie świętokrzyskim zapoczątkowała proces sortowania odpadów realizując tym samym podstawowe projekty związane z ochroną środowiska naturalnego. Mając na uwadze przyszłościowe rozwiązania nasz zakład w swoim zapleczu posiada: trzy nowoczesne linie do sortowania odpadów, produkcji paliwa alternatywnego, linię do produkcji płatków PET, oraz dwie kompostownie. Firma w stanie aktualnym zarządza dwoma składowiskami odpadów. W 2006 roku obejmuje zarząd nad składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sielcu Biskupim gmina Skalbmierz, woj. Świętokrzyskie i pod koniec tego roku spółka uruchamia tam mechaniczną sortownię odpadów z nastawieniem na odzysk frakcji surowcowych i minimalizację odpadów podlegających składowaniu.

Siedziba firmy EKOM

W roku 2008 spółka cywilna została obligatoryjnie przekształcona w spółkę jawną.

W 2010 roku firma Ekom objęła zarząd nad składowiskiem odpadów innych niż obojętne w Żębocinie, gmina Proszowice, woj. Małopolskie.

Dzięki rzetelności i terminowości wykonywanych usług spółka ma ugruntowaną pozycję na rynku województw:

  • Świętokrzyskiego,
  • Małopolskiego,
  • Łódzkiego,
  • Mazowieckiego.
Siedziba firmy EKOM

W latach 2011-2013 spółka przystępuje do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pt.: „Wdrożenie technologii produkcji alternatywnego paliwa stałego z zastosowaniem innowacyjnej metody wzbogacania i suszenia”, w ramach którego powstaje nowoczesny zakład produkcji paliw alternatywnych, przeładunku i segregacji odpadów oraz hala z innowacyjną instalacją do segregacji odpadów i produkcji RDF-u, na którą to uzyskuje patent nr PL 220548.

W latach 2012-2014 spółka zrealizowała inwestycję współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej pt.: „Rozwój firmy EKOM poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji płatków PET oraz budowy kompostowni na odpady biodegradowalne i zielone” w ramach której uruchomiona została pod koniec 2014 roku w Nowinach nowoczesna linia do produkcji płatków PET oraz kompostownia do odpadów zielonych.

Siedziba firmy EKOM

Firma Ekom obsługuje zarówno przedsiębiorstwa, urzędy jak i osoby indywidualne. Na rynku świętokrzyskim współpracujemy z wieloma firmami budowlanymi. Posiadamy specjalistyczny sprzęt do wywozu kontenerów i mniejszych pojemników oraz znaczne zaplecze techniczne.

W swojej ofercie gwarantujemy: wywóz zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych, nieczystości płynnych, a także pozostałości budowlanych m.in. gruzu. Spółka wdrożyła i stosuje System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą: ISO 9001:2009 oraz ISO 14001:2005.