W związku z zakończeniem realizacji projektu pn.: „ Zwiększenie potencjału rynkowego firmy EKOM poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji paliwa alternatywnego RDF (zakupu środków trwałych) spółka wprowadziła innowacyjne rozwiązania technologiczne i tym samym innowacyjny produkt, jakim jest RDF w klasach:
RDF I – o wartości opałowej 15 MJ/kg-19 MJ/kg
RDF II – o wartości opałowej 20 MJ/kg-24 MJ/kg
RDF SPECJAL – o parametrach według indywidualnych potrzeb klientów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z nami.
Cena RDF-u w zależności od klasy ustalana jest indywidualnie z każdym z Państwa po uprzedniej analizie wielkości zamówienia i ciągłości dostaw.

Produkcja paliwa alternatywneg[o1

W dobie zwiększającej się ilości powstających odpadów musimy brać pod uwagę metody prowadzące do ich zminimalizowania. Jednym ze sposobów zagospodarowania odpadów, który jest jednocześnie bezpieczny pod względem ekonomicznym jest wykorzystanie palnych frakcji, jako paliw w procesach wysokotemperaturowego spalania. Tym samym nasza firma w latach 2011-2013 przystąpiła do projektu mającego na celu wdrożenie technologii produkcji alternatywnego paliwa stałego z zastosowaniem innowacyjnej metody wzbogacania i suszenia, w ramach którego powstał nowoczesny zakład produkcji paliw alternatywnych, przeładunku i segregacji odpadów oraz hala z nowoczesną instalacją do segregacji odpadów i produkcji RDF-u.

Paliwo alternatywne RDF

Paliwo alternatywne - jest to paliwo o unormowanych właściwościach jakościowych pod względem wartości opałowej, zawartości chloru, zawartości rtęci wytworzone z odpadów innych niż niebezpieczne, wykorzystywane jako źródło energii w procesach spalania lub współspalania odpadów.

Paliwem alternatywnym możemy nazwać odpady palne, które są rozdrobnione i jednorodnie wymieszane.

Paliwo alternatywne RDF

Surowce, które mogą zostać wykorzystane do produkcji RDF:

 • odpady komunalne,
 • opony,
 • odpadowe rozpuszczalniki i pozostałości po destylacji rozpuszczalników,
 • tworzywa sztuczne,
 • pozostałości z demontażu samochodów,
 • papier i karton,
 • odpady zwierzęce,
 • przepracowane oleje (oleje odpadowe),
 • trociny i drewno odpadowe,
 • masa włóknista z zakładów papierniczych,
 • osady ściekowe,
 • słoma,
 • tekstylia (głównie dywany).

Spośród wyżej wymienionych najczęściej stosowanymi surowcami do produkcji RDF-u są: papier, tekstylia, tworzywa sztuczne, guma.

Po dokonaniu wstępnego wyboru surowców do produkcji paliwa w kolejnym etapie odpady są poddawane obróbce mechanicznej która obejmuje między innymi kruszenie, rozdrabnianie, mieszanie, homogenizację i separację zanieczyszczeń. Następnie, gotowy już produkt w postaci przemiału poddawany jest kontroli i przygotowywany do wywozu, spełniając parametry zgodne z wymaganiami odbiorców jako pełnowartościowe paliwo zastępcze.

Paliwo alternatywne RDF