Produkcja płatków PET

Zapotrzebowanie na politereftalan etylenu (PET) rośnie od kilku lat i najnowsze prognozy wskazują, że tendencja ta zostanie utrzymana. Głównym powodem jest zastępowanie szklanych opakowań do napojów butelkami PET, które są lżejsze i nietłukące. W latach 2012-2014 spółka zrealizowała inwestycję współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej pt.: „Rozwój firmy EKOM poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji płatków PET oraz budowy kompostowni na odpady biodegradowalne i zielone” w ramach której uruchomiona została pod koniec 2014 roku w Nowinach nowoczesna linia do produkcji płatków PET oraz kompostownia do odpadów zielonych.

Produkcja płatków PET