Lp / Rok Numer przetargu / treść Dokumentacja

2017

Lp / Rok Numer przetargu / treść Dokumentacja
31.07.2017 Rozdrabniarka jednowałowa, sito do rozdrabniarki, przenośnik taśmowy

2016

Lp / Rok Numer przetargu / treść Dokumentacja

2015

Lp / Rok Numer przetargu / treść Dokumentacja

2014

Lp / Rok Numer przetargu / treść Dokumentacja
4/P/M/2014 Linia technologiczna do otrzymania recyklatu z poużytkowych opakowań PET.

2013

Lp / Rok Numer przetargu / treść Dokumentacja
16/2013 Archiwum EKOM/16/2013 z dnia 31.05.2013 r.
15/2013 Archiwum EKOM/15/2013 z dnia 17.05.2013 r.
14/2013 Archiwum EKOM/14/2013 z dnia 17.05.2013 r.
13/2013 Archiwum EKOM/13/2013 z dnia 10.05.2013 r.
12/2013 Archiwum EKOM/12/2013 z dnia 07.05.2013 r.
11/2013 Archiwum EKOM/11/2013 z dnia 22.04.2013 r.
10/2013 Archiwum EKOM/10/2013 z dnia 22.04.2013 r.
9/2013 (przed zmianą) ARCHIWUM EKOM/09/2013 przed zmianą
9/2013 Archiwum EKOM/09/2013 z dnia 12.04.2013 r.
8/2013 ARCHIWUM EKOM/08/2013 z dnia 03.04.2013 r.
7/2013 ARCHIWUM EKOM/07/2013 z dnia 12.03.2013 r.
3/10/2013 ARCHIWUM EKOM 3/10/2013 z dnia 15 października 2013 r
2/10/2013 ARCHIWUM EKOM 2/10/2013 z dnia 15 października 2013 r
1/10/2013 ARCHIWUM EKOM 1/10/2013 z dnia 15 października 2013 r.

2012

Lp / Rok Numer przetargu / treść Dokumentacja
6/2012 ARCHIWUM EKOM/06/2012 z dnia 17.12.2012 r.
5/2012 ARCHIWUM EKOM/05/2012 z dnia 23.10.2012
4/2012 ARCHIWUM EKOM/04/2012 z dnia 22.10.2012
3/2012 ARCHIWUM EKOM/03/2012 z dnia 04.09.2012 r.
2/2012 ARCHIWUM EKOM/02/2012 z dnia 04.09.2012 r.
1/2012 ARCHIWUM EKOM/01/2012 z dnia 08.06.2012 r.

Spółka „EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna realizuje w ramach Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Osi 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 projekt pn.” Zwiększenie potencjału rynkowego firmy EKOM poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji paliwa alternatywnego RDF (zakup środków trwałych)” Przedmiotem projektu jest wprowadzenie na rynek ulepszonego paliwa alternatywnego RDF- produkowanego z odpadów komunalnych. Realizacja projektu umożliwi wzrost wartości opałowej obecnie produkowanego paliwa z ok. 18 Mj/kg do 22 Mj/kg. Pozwoli także na uzyskanie produktu o powtarzalnych parametrach. Realizacja projektu umożliwi również wzrost produkcji z ok. 5 tys Mg/rok do 18 tys. Mg/rok. W ramach projektu zastąpi zakup środków trwałych. Wartość projektu to kwota: 892.057,50 zł w tym kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich 580.200,00 zł.