zamów kontener

 Pozbądź się gruzu i innych odpadów
remontowych lub budowlanych

ODPADY KOMUNALNE

Inaczej nazywane odpadami bytowymi, są to odpady związane z nieprzemysłową działalnością człowieka, powstające w gospodarstwach domowych.

ODPADY REMONTOWE
I BUDOWLANE

GRUZ CZYSTY

GRUZ ZMIESZANY

GABARYTY, ELEKTROODPADY

ODPADY ORGANICZNE

Kontener na odpady
dostarczymy do Ciebie
w ustalonym telefonicznie terminie