Usługi świadczone przez firmę

Nasza firma zajmuje się wywozem nieczystości stałych oraz płynnych, a także segregacją odpadów.

Kontenery / Pojemniki

Klientom firmy EKOM zapewniamy po podpisaniu umowy bezpłatnie pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych.
Poniżej przedstawiamy dostępne w naszej firmie pojemniki i kontenery.
W doborze pojemnika i ustaleniu częstotliwości wywozow pomogą Państwu pracownicy Biura Obsługi.

Pojemnik 80L

Tworzywo: PE-HD
Koła: Ø 200x50 mm
Obciążenie: 100 kg / koło

Szczegółowe informacje Zamów teraz

Pojemnik 110L

Tworzywo: Blacha cynkowana 1mm

Przystosowany do mechanicznego oprożniania przez śmieciarki

Szczegółowe informacje Zamów teraz

Pojemnik 120-240L

Tworzywo: PE-HD
Koła: Ø 200x50 mm
Obciążenie: 100 kg / koło

Szczegółowe informacje Zamów teraz

Kontener 1100L

Tworzywo: Stal
Pojemność: 1100L

Szczegółowe informacje Zamów teraz

Kontener 1100L

Tworzywo: PE-HD
Pojemność: 1100L
Odporność na UV
Gumowe koła

Szczegółowe informacje Zamów teraz

Kontenery KP otwarte

Przeznaczone do zbiorki większej ilości odpadow komunalnych takich jak złom, gruz, odpady drzewne, makulatura.

Szczegółowe informacje Zamów teraz

Kontenery KP zamknięte

Przeznaczone do zbiorki większej ilości odpadow komunalnych takich jak złom, gruz, odpady drzewne, makulatura.

Szczegółowe informacje Zamów teraz

Harmonogram wywozu odpadów

Kliknij na wybraną miejscowość, aby poznać szczegółowy harmonogam odbioru odpadów komunalnych dla danego miasta.

Aktualności, wydarzenia i ogłoszenia.

Znamy zwycięzcow konkursu EKOM!

Zdjęcia zwycięzcow:

Konkurs ekologiczny dla mieszkańcow Miasta i Gminy Proszowice

Spośród osób prawidłowo segregujących odpady zostaną rozlosowane następujące nagrody:

  • tablet,
  • odkurzacz,
  • rower.
Konkurs będzie trwał w miesiącach luty i marzec 2016r.
Rozlosowanie nagród odbędzie się 04.04.2016r.
Zdobywcy nagród zostaną poinformowani listownie.
  • ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowisko,
  • czysta przestrzeń konieczna do życia,
  • niższe opłaty za wywóz odpadów,
  • selektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie energii,
  • zbiórka selektywna to źródło surowców wtórnych.

Dowiedz się jak segregować odpady!

Demonstracja przed sejmem przeciw In-house

Blisko 2000 osob wzięło udział w manifestacji przeciwko zamowieniom in-house w branży odpadowej.
Zdjęcia z manifestacji:

Nasi partnerzy

Zadowolenie naszych klientow świadczy o wysokiej jakości wykonywanych przez naszą firmę usług

Spółka „EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna realizuje w ramach Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Osi 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 projekt pn.” Zwiększenie potencjału rynkowego firmy EKOM poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji paliwa alternatywnego RDF (zakup środków trwałych)” Przedmiotem projektu jest wprowadzenie na rynek ulepszonego paliwa alternatywnego RDF- produkowanego z odpadów komunalnych. Realizacja projektu umożliwi wzrost wartości opałowej obecnie produkowanego paliwa z ok. 18 Mj/kg do 22 Mj/kg. Pozwoli także na uzyskanie produktu o powtarzalnych parametrach. Realizacja projektu umożliwi również wzrost produkcji z ok. 5 tys Mg/rok do 18 tys. Mg/rok. W ramach projektu zastąpi zakup środków trwałych. Wartość projektu to kwota: 892.057,50 zł w tym kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich 580.200,00 zł.Spółka „EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna realizuje Projekt WND-RPSW.01.01.00-26-048/11-00 pn.: „Rozwój firmy EKOM poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji płatków PET oraz budowy kompostowni na odpady biodegradowalne i zielone” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 1.1. „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw „ Osi 1 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
Celem projektu jest dywersyfikacja działalności spółki poprzez wprowadzenie nowego produktu na rynek w postaci płatków PET oraz dostosowanie działalności do wymogów wynikających z ustawy o odpadach.
Całkowita wartość Projektu 1.849.981,50 zł Kwota dofinansowani: 526.417,50 zł


DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZA PRZYSZŁOŚĆ

nazwa projektu: Wdrożenie technologii produkcji alternatywnego paliwa stałego z zastosowaniem innowacyjnej metody wzbogacania i suszenia
nazwa beneficjenta: "EKOM" Maciejczyk Spółka Jawna
Wartość projektu: 4.279.464,84 PLN
Udział Unii Europejskiej: 2.080.352,87 PLN
okres realizacji: 2012-2013