Prelekcje dla dzieci i młodzieży z Piotrkowa Trybunalskiego

Prelekcje dla dzieci i młodzieży z Piotrkowa Trybunalskiego

Spółka EKOM w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów  z UM w Piotrkowie Trybunalskim, zobowiązana była do przeprowadzenia prelekcji w szkołach podstawowych. Nasi pracownicy brali udział w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą szkolną w dniach 9-13.01.2023r.  W ramach prelekcji zostały omówione aspekty zasad właściwej segregacji odpadów oraz istoty recyklingu surowców wtórnych.

Dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie i czynny udział w spotkaniu.

Zobacz również