Jak zmniejszyć ślad węglowy poprzez lepsze zarządzanie odpadami?

wywóz odpadów budowlanych kielce

Świat, w którym żyjemy, staje się coraz mniej przyjaznym miejscem do życia, co wynika ze stale rosnącego zanieczyszczenia. Na szczęście na wiele rzeczy mamy wpływ, więc każdy z nas może przyczynić się do tego, żeby poprawić kondycję naszej planety. Możemy zmniejszyć ślad węglowy, co jest do osiągnięcia praktycznie przez wszystkich. Powstaje jednak pytanie, jakie są strategie redukcji śladu węglowego?

Spis treści:

Zmieniajmy swoje wyniki konsumpcyjne

Żyjemy w czasach, gdy wszystkiego mamy pod dostatkiem, co jest wygodne, ale pogarsza stan planety. Dzieje się tak już na etapie tworzenia produktów, które trafiają do sprzedaży, gdyż większa produkcja to większy ślad węglowy. Ma to również miejsce już po użyciu danego produktu, gdy opakowanie po nim trafia do kosza. Bardzo więc ważne, abyśmy starali się zmniejszyć naszą konsumpcję, co pozwala na lepsze zarządzanie odpadami, prowadząc do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych związanych z procesami produkcyjnymi. Odpady a emisje CO2 działają nierozerwalnie ze sobą, lecz jeśli marzy nam się zrównoważony rozwój, musimy zmienić też własne nawyki. 

Warto segregować śmieci

Kolejną czynnością, jaką warto robić, jest oczywiście segregacja śmieci, które następnie są poddane recyklingowi, co powala ponownie je wykorzystać. Przyczynia się to do zmniejszenia zużycia surowców naturalnych i emisji CO2 związanej z ich produkcją. Zamiast tworzyć nowe opakowania, z których powstają kolejne śmieci, lepiej wykorzystać odpady, będące już w obiegu. Ma to niebagatelny wpływ na zmniejszenie śladu węglowego poprzez lepsze zarządzanie odpadami. 

Przetwarzanie odpadów organicznych – dlaczego to tak ważne?

Równie istotne jest kompostowanie i przetwarzanie odpadów organicznych, aby ograniczyć emisje metanu, który jak wiadomo, jest silnym gazem cieplarnianym. To szczególnie dotyczy przedsiębiorstw gastronomicznych, generujących duże ilości odpadów organicznych. Gdy trafią one na wysypisko, dzieje się źle, bo nie jest to dobre dla środowiska naturalnego. 

Nowoczesne technologie w służbie zarządzania odpadami

W lepszym, bardziej efektywnym zarządzaniu odpadami pomagają na pewno nowoczesne technologie, pozwalające na odzysk energii z odpadów. Równie istotne są zaawansowane procesy sortowania. Żeby to uzmysłowić, weźmy jako przykład poprzednio opisywane odpady organiczne. Można z nich osiągnąć biogaz, który jest produktem ubocznym fermentacji beztlenowej odpadów organicznych. Składa się z 60% metanu i 40% dwutlenku węgla. Można go przechwytywać i używać do takich zadań, jak gotowanie czy ogrzewania wody. 

Wybierz nasze wygodne i zgodne z normami pojemniki oraz kontenery na odpady, dostępne w różnych rozmiarach – od 120l do 7 m³!

Niemniej ważne jest stałe podnoszenie świadomości społecznej w zakresie odpowiedzialnego gospodarowania odpadami. To samo powiemy o zachętach do aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w programach związanych ze zmniejszaniem śladu węglowego. Wielką rolę mają też firmy zajmujące się gospodarowanie odpadami. Dobrym przykładem Ekom, działający na terenie województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, który z powodzeniem wdraża pozytywne praktyki związane z minimalizacją śladu węglowego. A jak wiadomo, przykład powinien iść z góry!

Zobacz również